Reklamné oznámenie
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.pageride.comSystém PageRide ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Maj vlastné webové stránky!https://www.pageride.comMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S PageRide ich môžete mať aj Vy.
MaRaShophttps://www.marashop.skInternetový obchod pre Vás. Rôzne produkty za rozumné ceny. Čo nemáme, to zoženieme.

Vitajte na stránke www.cerniga.eu v sekcii Energetický certifikát stavieb

Ktorý Vám na rodinný dom ponúkame už za akciovú cenu 99,-€

Čo je Energetický certifikát budovyimage

Energetický certifikát budovy je súbor údajov, ktoré klasifikujú budovu z hľadiska základných úžitkových parametrov a energetickej účinnosti. Zákon o energetickej certifikácii budov z 8. novembra 2005 s nadobudnutím účinnosti 1. januára 2006 je  zákon, ktorým sa transponovala do slovenského práva smernica Európskeho  parlamentu a Rady č. 2002 / 91 / ES o energetickej hosp. budov. Zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého    z prevádzky budov. Tento zákon určuje povinnosť vykonať energetickú certifikáciu       budov a zaradenie budovy na základe výpočtu do tried energetickej hospodárnosti.

Energetická certifikácia je povinná:

 • pri predaji budovy
 • pri prenájme budovy
 • pri dokončení novej budovy
 • pri dokončení významnej obnovy

Energetická certifikácia budov sa vzťahuje na nasledujúce kategórie budov:

 • bytové domy,
 • rodinné domy,
 • budovy hotelov a reštaurácií,
 • administratívne budovy,
 • budovy škôl a školských zariadení,
 • budovy nemocníc,
 • budovy na veľkoobchodné a maloobchodné služby,
 • športové haly a iné budovy na šport,
 • ostatné nevýrobné budovy spotrebúvajúce energiu.

  image

   

Energetické triedy

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z.,  pričom jej základom je výpočet potreby energie (celková dodaná energia) a kategorizácia budovy. Harmonizovaný postup zohľadňuje spôsob užívania pri jednotlivých kategóriách budov a rozdielne podmienky vnútorného prostredia v nich. Na základe rozdelenia na jednotlivé kategórie budov sa môžu aj vzájomne porovnávať budovy v jednotlivých kategóriách podľa ich energetickej hospodárnosti.

Jednotlivé budovy sa v rámci svojich kategórií zatrieďujú podľa energetickej hospodárnosti a emisií oxidu uhličitého do energetických tried A až G. Najkvalitnejšie budovy s najnižšou spotrebou energie a najnižšími prevádzkovými nákladmi na energiu, majú certifikáty s triedou A prípadne triedu B, úplne zlé a nevyhovujúce budovy majú triedu G

Je možné popísať budovy kategorizované v energetických triedach ako:

 1. Pasívny objekt
 2. Nízkoenergetický objekt
 3. Objekt s nízkou spotrebou energie
 4. Hospodárny objekt
 5. Nehospodárny objekt
 6. Nevyhovujúci objekt
 7. Mimoriadne nevyhovujúci objekt
Tvorba webových stránok na PageRide | Nahlásiť obsah