Reklamné oznámenie
Maj vlastné webové stránky!https://www.pageride.comMať svoje vlastné webové stránky nebolo nikdy jednoduchšie. S PageRide ich môžete mať aj Vy.
E-shop ľahko & rýchlohttps://www.pageride.comSystém PageRide ponúka moderné e-shop s podporou on-line platieb.
Tvorba webových stránokhttps://blog.pageride.comSpoznajte výhody balíčka služieb Premium! Aktivujte si ho na 30 dní ZADARMO.

 

Inžiniering - inžinierska činnosť v stavebníctve

Pokiaľ nechcete strácať čas vybavovaním rôznych povolení k stavbe na úradoch radi Vám ponúkneme naše služby v oblasti inžinieringu. 

Inžiniering predstavuje jednanie a zastupovanie klienta pred príslušnými úradmi vo vzťahu k príprave potrebných dokumentov a zabezpečeniu stanovísk k stavbe.

Naša kancelária zabezpečuje kompletnú inžiniersku činnosť v stavebníctve čo znamená, že v prípade záujmu, dostanete od nás kompletné služby ako aj všetky doklady potrebné k vydaniu územného rozhodnutia, stavebného povolenia alebo kolaudačného rozhodnutia. 

Radi pre Vás zabezpečíme nasledovné :

-   územné rozhodnutie
-   stavebné povolenie
-   kolaudačné rozhodnutie
-   všetky zmluvy potrebné k pripojeniu na inžinierske siete
-   ďalšie povolenia potrebné na uskutočnenie stavby (napr. rozkopávkové povolenie a iné)
-   povolenie k odstráneniu stavby
-   odňatie pôdy z poľnohospodárskeho pôdneho fondu

Aké výhody prináša využitie našich služieb?

Za priaznivé ceny ušetríte množstvo času. Okrem toho všetko vybavíte na jednom mieste -  v našej kancelárii 
Vám v prípade potreby vypracujeme aj projekt osadenia domu, projekty potrebných prípojok ako aj energetický
certifikát potrebný ku kolaudácii stavby.  Pokiaľ ešte nemáte spracovaný projekt stavby, radi Vám ho vypracu-
jeme na mieru.

Tvorba webových stránok na PageRide | Nahlásiť obsah