Vítame Vás na stránkach našej projekčnej kancelárie.

V SKRATKE…

Som Ing. Vladimír Černiga – autorizovaný stavebný inžinier. Špecializujem sa na oblasť projektovania pozemných stavieb a to hlavne občianskych a bytových stavieb, novostavieb a rekonštrukcií rodinných domov. Ďalej zabezpečujem komplexne inžiniering potrebný pre výstavbu už od samotného výberu lokality a usporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom až po stavebné povolenie následnú kolaudáciu a s tým spojené všetky potvrdenia a doklady. 

Vyštudoval som Slovenskú technickú univerzituStavebnú fakultu v Bratislave v študijnom odbore Architektúra a pozemné stavby. Po ukončení štúdia som pracoval 11 rokov v praxi v pozícii stavbyvedúceho, kde som získal praktické skúsenosti s výstavbou stavieb, vedením agendy spojenej s výstavbou a riešením problematických detailov, čo využívam pri riešení projektovaných detailov stavieb. Už v roku 2002 som si založil vlastnú projektovú kanceláriu v ktorej aktuálne uplatňujem získané skúsenosti, realizujem vlastné nápady a moja práca sa už nestáva povinnosťou, ale mojou záľubou.

Mojím hlavným cieľom je projektovať stavby tak, aby boli stotožnené s predstavami stavebníka, príjemne dotvárali existujúce okolie a rešpektovali životné prostredie.

           “Múdry nie je ten, kto vie všetko, ale ten, kto vie, čo je treba.“

                                                                                                           Aisópos Ezop

 

Adresa: Majakovského 10/203, Humenné, 066 01   IČO: 40121020, DIČ: 1044694266    

Účet: UniCredit Bank: 1362837005/1111  Kontakt: +421 905 928 741,    

Web: www.cerniga.eu Email: vladimir@cerniga.eu, projekcia@cerniga.eu, bozp@cerniga.eu

   images